Γ.Έ Δ/ντρια Καταστήματος

Θα το σύστηνα ανεπιφύλακτα, η εκπαιδεύτρια είναι εξαιρετική!!! Κέρδισα πολλά!!!

Posted in .