Γενικός Ιατρός

Μια πρωτόγνωρη εμπειρία με πολύ ευχάριστα συναισθήματα. Δημιουργεί τις βάσεις για μια διαφορετική προσέγγιση των ασθενών και της καθημερινότητας.

Posted in .