Boulougari Katerina

Κατερίνα Μπουλούγαρη

Founder | Soft Skills Educator | Resilience Coach

Είμαι η Κατερίνα και υποστηρίζω τους ανθρώπους μέσα στους Οργανισμούς και στις επιχειρήσεις, να ζουν, να εργάζονται και να επιδρούν, καλλιεργώντας τη νοημοσύνη της καρδιάς τους.

 

Έχοντας διανύσει σχεδόν δύο δεκαετίες, σαν εκπαιδεύτρια & coach αλλά και σαν στέλεχος, αποτελεί πλέον βασική μου πεποίθηση ότι όλοι διαθέτουμε μια έμφυτη σοφία και διαίσθηση.

Όλοι διαθέτουμε ηγετικά χαρακτηριστικά. Όταν μας δίνεται η ευκαιρία στο κατάλληλο περιβάλλον μπορούμε να δημιουργήσουμε, να καινοτομήσουμε, να συνεργαστούμε και να αποδώσουμε για το κοινό καλό. Με την κατάλληλη υποστήριξη μπορούμε να καλλιεργήσουμε και να αναδείξουμε όλες αυτές τις εσωτερικές ποιότητες που μας συνδέουν με την καρδιά μας, τη διαίσθηση μας και μας βοηθούν να εξελιχθούμε.

Η EQvibes γεννήθηκε για να μπορέσω να οργανώσω αυτή την εσωτερική διεργασία της σκέψης μου και να τη μετασχηματίσω σε καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία και πρακτικές. Θέλω να υποστηρίξω τα άτομα και τις ομάδες, μέσα στους Οργανισμούς, να νοηματοδοτήσουν εκ νέου και να δράσουν πάνω σε έννοιες όπως η ηγεσία, η επικοινωνία και η εργασιακή κουλτούρα, καλλιεργώντας τη νοημοσύνη της καρδιάς τους.

Τεκμηρίωση και διαισθητική καθοδήγηση

Καθοδηγούμενη από το ενδιαφέρον μου για τα συστήματα, τη συμπεριφορά των ανθρώπων μέσα σε αυτά και το ρόλο των συναισθημάτων στη διαχείριση της αλλαγής, χάραξα το μονοπάτι της προσωπικής μου ανάπτυξης.

Στο επίκεντρο της διδακτορικής μου διατριβής είναι η συναισθηματική νοημοσύνη και οι δεξιότητες επικοινωνίας για αλλαγή συμπεριφοράς & τρόπου ζωής. Η επιστήμη του management με βοήθησε να θέσω το θεωρητικό πλαίσιο και να αντιληφθώ τη μεγάλη εικόνα. Αντλώ μεγάλη ευχαρίστηση όταν στις συζητήσεις μέσα στις εκπαιδευτικές ομάδες, υπάρχει αλληλεπίδραση. Όταν τα μέλη μοιράζονται τις ιδέες τους, ψάχνουν για λύσεις και τελικά όλοι μαζί διαπιστώνουμε, πως όλα και όλοι συνδέονται μεταξύ τους.

H εμβάθυνση και η πρακτική μου στις μεθόδους και στα εργαλεία του Ινστιτούτου HeartMath, έχουν επηρεάσει όχι μόνο τον τρόπο που δουλεύω και σχετίζομαι σαν coach και σαν εκπαιδεύτρια, αλλά και το προσωπικό μου βίωμα. Διαπίστωσα πως τα αναζωογονητικά συναισθήματα της ευγνωμοσύνης, της χαράς, της συμπόνοιας σε συνδυασμό με mindfulness πρακτικές, έχουν την ικανότητα να μας αναβαθμίσουν. Μπορούν να μας βοηθήσουν να αποκτήσουμε περισσότερη αυτογνωσία, να ρυθμίζουμε πιο εύκολα τα συναισθήματά μας και να νιώθουμε υγιείς.

Οι επιστήμες και η τεχνολογία μας δείχνουν πλέον, με μετρήσιμο τρόπο τα θετικά αποτελέσματα αυτών των πρακτικών. Μια νέα κουλτούρα εμπιστοσύνης, ασφάλειας, συνεργασίας και απόδοσης μπορεί να δημιουργηθεί μέσα στις επιχειρήσεις.

Σε έναν κόσμο που αλλάζει

Πιστεύω βαθιά πως κλειδί για το μέλλον, στην ανθρώπινη εξέλιξη είναι η κατανόηση της δύναμης των συναισθημάτων, γιατί μέσα από αυτά μπορούν τα άτομα να καταλάβουν το βάθος των δημιουργικών τους ικανοτήτων και να μετασχηματίσουν στάσεις και συμπεριφορές.

Η προσέγγισή μου βασίζεται ταυτόχρονα σε δεδομένα αλλά και στη δύναμη της διαίσθησης, για το πως μπορούμε να δημιουργήσουμε μια βιώσιμη και θετική αλλαγή.

Παράλληλα με τις παγκόσμιες εξελίξεις, βιώνουμε μια μετατόπιση παραδείγματος στο ρόλο της ηγεσίας. Οι πραγματικά μεγάλοι ηγέτες φαίνεται να ακούν περισσότερο πριν δράσουν. Οι αποτελεσματικοί οργανισμοί στηρίζονται περισσότερο στον σκοπό και στη συνεργασία.

Αυτό το νέο μονοπάτι, μας ζητά, αντί να στηριζόμαστε αποκλειστικά στον ορθολογισμό και την κυριαρχία, να ενσωματώσουμε και να αγκαλιάσουμε τους συναισθηματικούς, διαισθητικούς, ευάλωτους και πνευματικούς μας εαυτούς – τη σοφή μας δύναμη – για να δημιουργήσουμε την αλλαγή.