Τα Soft Skills του Μέλλοντος

Αναβάθμισε την ομάδα σου

Οι σημερινοί εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως ιεραρχικού επιπέδου, ξοδεύουν 50% περισσότερο χρόνο δουλεύοντας σε ομάδες από ό,τι 20 χρόνια πριν. Ωστόσο το να προσλαμβάνει κανείς ταλέντα, δε φαίνεται να είναι αρκετό για να αποδίδει μία ομάδα. Πρέπει τα άτομα να είναι σε θέση να συνεργάζονται καλά.

Τα τελευταία 20 χρόνια, έρευνες έχουν δείξει ότι η ψυχολογική ασφάλεια είναι ένας παράγοντας που βοηθά να κατανοήσουμε τις διαφορές, στην απόδοση στους χώρους εργασίας, είτε πρόκειται για νοσοκομεία, εργοστάσια, σχολεία ή δημόσιους οργανισμούς.

Σκοπός

Οι άνθρωποι του Οργανισμού σας, σε αυτό το πρόγραμμα προσωπικής & επαγγελματικής ανάπτυξης, θα κατανοήσουν πως μπορούν να δημιουργήσουν τις συνθήκες για ένα περιβάλλον υψηλού βαθμού εμπιστοσύνης και ψυχολογικής ασφάλειας.
Σε μικρές ομάδες:

  • θα μπορέσουν να μετασχηματίσουν τις αξίες τους, τις ιδέες, τις αρχές και τις πεποιθήσεις τους, σε χειροπιαστές λειτουργικές συμπεριφορές
  • θα θέσουν τους «κανόνες του παιχνιδιού» στην ομάδα τους και θα ξεκαθαρίσουν τις προσδοκίες τους
  • θα εξασκήσουν την ικανότητα της ανθεκτικότητας σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο
  • θα βρουν τρόπους να επικοινωνούν αποτελεσματικά, ισορροπώντας το μυαλό και την καρδιά
  • θα διαπιστώσουν πως μπορούν να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις και
  • να εξασκούν τη διαίσθησή τους

Μέσα από απλές τεχνικές και μεθοδολογίες και με τη βοήθεια τεχνολογιών βιοανάδρασης, επιστημονικά τεκμηριωμένων, θα βιώσουν στην πράξη πως μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στη νοημοσύνη της καρδιάς τους, για περισσότερη υγεία, ευεξία, ανθεκτικότητα. Θα διαπιστώσουν πως μπορούν να ενεργοποιούν τη συναισθηματική τους νοημοσύνη, “on demand”.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για:

επιχειρήσεις, εκπαιδευτικούς οργανισμούς και οργανισμούς στο χώρο της υγείας, που αναζητούν τρόπους οι ομάδες τους να αποδίδουν, λειτουργώντας με ασφάλεια και κανόνες, να καινοτομούν και να εξελίσσονται, εφαρμόζοντας απλές καθημερινές πρακτικές, σε ένα περιβάλλον ψυχολογικής ασφάλειας και εμπιστοσύνης.

Ενδεικτικές Ενότητες

• Συναισθηματική Νοημοσύνη “on demand” Καλλιεργώντας την
Ανθεκτικότητα στην ομάδα

• Ανοιχτό Μυαλό, Ανοιχτή Καρδιά, Ανοιχτή Θέληση
Αποτελεσματική Επικοινωνία Ομάδας

• Λήψη Απόφασης & Διαίσθηση
Σχεδιάζοντας το μέλλον

Είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε και να σας προτείνουμε ένα πρόγραμμα προσαρμοσμένο στην κουλτούρα σας και στις ανάγκες σας.