Μαριλένα Μανούρα Chief Risk & Compliance Officer

“Oι ατομικές συναντήσεις μας στο Resilience Coaching, με βοήθησαν να βρίσκω τρόπους για να διαχειρίζομαι καλύτερα στην καθημερινότητά μου, όλα όσα βελτιώνουν την υγεία μου και την ενέργειά μου.”

Posted in .